Home

?? ???? ??????? ???? ????? ??? ?????

??? ???? ????? ????? ????? ??????? ???? ??? ? ????? ????? ??????? ??????? ?? ????? ? ??? ? ???? ?? ????. ?? ???? ????? ???????? ???? ?????? ?? ?????? ?? ????? ??? ???? ??? ??????

 

?? ??? ???? ?? ?????? ??????? ????? ?? ????? ????? ????? ? ??????? ???????? ?? ?????? ????. ????? ????? ?? ??? ???? ????? ????? ???? ???? ??? ????? ??? ?? ??????? ????? ?????? ?? ?? ????? ?????? ?? ???? ???? ?????? ?? ?????? ????

  • تعمیرات اسپلیت ال جی

    تعمیرات اسپیلت ال جی در این مرکز به دست کارشناسانی انجام می پذیرد که ضمن بهره مندی از دانش نظری این حوزه، برخوردار از یک دهه تجربه فنی در حیطه تعمیرات اسپیلت ال جی هستند؛ همین امر سبب گشته تا کارشناسان این مرکز قادر به رفع کلیه اشکالات و اختلالات ایجاد شده در این دستگاه گردند و بتوانند با اِعمال پاره ای تنظیمات و سرویس های مورد نیاز، کیفیت اولیه اسپیلت را به آن بازگردانند.

    Continue reading

  • راهنمای تعمیر اسباب خانگی در خانه 

    چنانچه می‌خواهید خودتان تعمیر اسباب و اثاث خانگی را انجام دهید میتوانید از سامانه خدماتی شرکت ها تعمیرات اسباب و اثاث خانگی امداد بگیرید . بیش تر تکنسین های سرویس ها موافق می‌باشند که سهم خیر از تماس های خانگی آن‌ها مرتبط با نقص جزئی است که مشتریان می توانستند خودشان آن را تصحیح نمایند . 

    Continue reading

No items to display

Last edited: 19/03/2019