گاز اتیلن چه چیزی است 

اتیلن , بی آلایش ترین هیدروکربن غیر اشباع بوده و او‌لین عضو از مجموعه آلکن ها هست .  C2H4 بوده , در میان دو اتم کربن لینک دوگانه موجود است . به جهت وجود این لینک دوگانه , اتیلن ایزومر صورت‌بندی ندارد , یعنی دو 

اتیلن , بی آلایش ترین هیدروکربن غیر اشباع بوده و او‌لین عضو از مجموعه آلکن ها هست . فرمول شیمیایی آن C2H4 بوده , در میان دو اتم کربن لینک دوگانه موجود است . به جهت وجود این لینک دوگانه , اتیلن ایزومر صورت‌بندی ندارد , یعنی دو نصفه مولکول نمی توانند با چرخش حول لینک دوگانه , شکل بندی خویش را تغییر تحول دهند . 

اتیلن دارنده ساختمان مسطح بوده , زاویه دربین دو اتصال کربن - هیدروژن , ۱۱۷ مرتبه هست . یعنی یه خرده بسته تر از زاویه ۱۲۰ مرتبه که برای هیبریداسیون sp2 مطلوب می‌باشد . اتیلن گازی بیرنگ و حریق گیر به شمار می‌رود و در ادغام نفت و گاز ارگانیک یافت می شود . 

عکس العمل های شیمیایی ذی‌ربط 
آلکن ها بجهت داشتن لینک دوگانه در عکس العمل های رو به بالا کمپانی می نمایند . هالوژن ها با اتیلن برخورد داده و ایجاد هالو اتان می نماید . با اضافه کردن آب به لینک و پیوند دوگانه اتانول ایجاد می شود , ولی سرعت برخورد سوای حضور کاتالیزگر زیر است . 

در حضور کاتالیزگرهای فلزی مانند پلاتین , نیکل و … و فشار بالا , اتیلن , هیدروژن دار شده , به اتان تبدیل می شود . اتیلن در حضور پراسیدها به اتواکسید که یک مخلوط حلقوی است تبدیل می شود . اتیلن در حضور رادیکال هایی که برخورد بسپارش را شروع می کنند , به پلی اتیلن پلیمریزه می شود . 

شیوه های توليد اتیلن : 
اتيلن در صنايع پتروشيمی با طرز کراکينگ با بخار آب توليد می شود . در اين فرآيند هيدروکربن های گازی و محلول های سبک هيدروکربن نتایج از نفت به بازه بسيار کوتاه در دماي 950 - 750 رتبه سانتیگراد حرارت داده می گردند . 

عموماً در اين عکس العمل هيدروکربن های بزرگ به هيدروکربن های کوچک شکسته شده , هيدروکربن های اشباع با حیف کردن هيدروژن به هيدروکربن های غير اشباع تبديل می گردند . مال اين عکس العمل مخلوطی از اشکال هيدروکربن هاست که اتيلن بیشتر ترين آن می‌باشد . ادغام را به وسيله متراکم سازی و تقطير جز به غیر از جداسازی می نمایند . طرز های ديگر , هيدروژن دار کردن استيلن با استعمال از کاتاليزور و آبگيری از اتانول است . 

گاز اتیلن , در رابطه گاز اتیلن 
اتيلن در صنايع پتروشيمی با شیوه کراکينگ با بخار آب توليد می شود 

کاربردهای گاز اتیلن : 
اتیلن , نوعی هورمون گیاهی است که منجر وصال میوه ها , گشوده شدن شکوفه ها و گل ها و همینطور ریزش برگ ها در فصل پاییز می شود . به جهت این خواص در کشاورزی گزینه به کارگیری قرار می‌گیرد . برای دوری از حاد شدن میوه هایی نظیر سیب , گلابی و موز , در باربری یا این که انبار , آنان را یه خرده نارس می چینند و گذشته از وارد کردن به بازار , زیر تاثیر اتیلن قرار می دهند تا رسیده شود . 

گهگاه میوه وقتی که به بازار می‌رسد هنوز به حد نصاب رسیده نشده است! استراتژی این مسئله فراوان بی آلایش است! گاز اتیلن . گاز اتیلن منجر می شود تا میوه ها فراوان پر سرعت برسند و قابل انعطاف و مهیا مصرف گردند . 

در حقیقت گاز اتیلن در داخل پوست میوه ها به میزان بسیار کم موجود است و در دوران طولانی منجر وصال میوه ها می شود اما گهگاه جامعه ها صنعتی نیاز به‌این دارا هستند تا با استعمال از گاز تصنعی و مصنوعی کار وصال میوه ها را سرعت بخشند . 

گاز اتیلن یک گاز بی رنگ است که به شکل دور از شوخی سمی نمیباشد . اتیلن به شکل دوچندان اکثر در صنعت های پلاستیک سازی گزینه به کارگیری قرار میگیرد . در واقعیت اتیلن یکی‌از ترکیبات اساس ساخت مواد خوب یا این که پلیمری در صنعت است . اتیلن در نفت و گاز استخراج شده از معادن به فراوانی یافت می شود و یکی‌از تولیدات زیر دستی پتروشیمی به حساب می‌آید . در سال ۱۷۹۵ , اتیلن را گاز اولفین می ‌نامیدند . 

طرز شناسایی اتیلن : 
اتیلن , رنگ قهوه‌ای محلول برم در تتراکلرید کربن را بی رنگ می نماید و رنگ بنفش محلول سرد و رقیق پرمنگنات پتاسیم را از در میان می‌برد و در سود برخورد رسوبات قهوه ای MnO2 نتایج می شود . در اسید سولفوریک سرد و غلیظ حل می شود . 

داده ها ايمنی : 
اتيلن تحريک کننده پوست و دیده نيست اما تماس با اتيلن مايع احتمال دارد سبب ساز يخ زدگی شديد شود . اتيلن بشدت اشتعال پذير است . 

Add a comment