ترمودینامیک به چه شکل سوز‌ و‌ سرما می سازد؟

تحولات به وقوع پیوسته در صنعت و طرق نو به کارگیری از منابع نیرو همینطور رویش اقتصادی روز افزون , موجب خواهد شد که در طی 20 سال آتی تحولاتی با اهمیت در ... ادامه مطلب را بخوانید.

 

تحولات به وقوع پیوسته در صنعت و طرق نو به کارگیری از منابع نیرو همینطور رویش اقتصادی روز افزون , موجب خواهد شد که در طی 20 سال آتی تحولاتی با اهمیت در قضیه صنعت تبرید در سراسر عالم فیس دهد و همینطور این فرمان در بخشها گرمسیری عالم که ضرورت سرمایش و تهویه مطبوع به صورت دور از شوخی موجود هست ذهن انسان را متوجه به کار گیری از انرژی در اختیار خورشیدی می نماید تا بتواند با به کارگیری از آن اثاثیه رفاه و آسایش معاش را مهیا آورد .

علاوه بر این , کاربرد انرژی خورشیدی در مقایسه با بقیه کاربرد ها , جذابیت بیشتری دارااست . چون وقتی که نیاز به آن موجود هست اندازه انرژی خورشیدی متعددی موجود است و می توان از آن فایده گیری کرد .

 

سیستم های سرمایش جذبی خورشیدی

در مقایسه با دیگر کاربردهای انرژی شمسی این کاربرد پیچیدگی بیشتری دارااست چه به حیث مفهومی و چه به لحظ کاربردی . به همین جهت گسترش و کاربرد جهانی پیدا نکرده است . در‌این راه و روش صرفا اخذ و جذب انرژی خورشیدی کفاف نمیدهد , بلکه بایستی بتوانیم این شیوه را به سوز‌و‌سرما تبدیل کنیم و آن‌گاه به طرف فضای متبوع بفرستیم .

می بایست وسیله ای وجود داشته باشد که حرارت را از دمای زیر گرفته و به دمای فراتر انتقال دهد . در اصطلاح ترمودینامیکی به عبارت دیگر به یک پمپ حرارتی نیاز است . کلکتورهای خورشیدی تا دمای فراتر از دمای محفظه گرم میگردند و تحت عنوان محرک و انرژی در یک سیکل اقتدار , وارد می‌گردد .

 

در واقع کلکتورهای خورشیدی , انرژی خورشیدی را به گرما در دمای مطلوب تبدیل می نمایند , که‌این گرما توان موردنیاز برای سیکل سرمایش است . کلکتورها اشکال متفاوتی دارا‌هستند که از صفحه ها تخت با دمای زیر تا صفحه ها پیچیده با دمای فراوان فراتر , متنوع می‌باشند . با ارتقاء تقاضا برای تهویه مطبوع در سالیان اخیر به ویژه در بخش ها گرم سیر و مرطوب , تقاضا برای مصرف انرژی مضاعف شده‌است .

 

اصول ترمودینامیک

با دقت به آیتم های گوناگون که برای سیستم پمپ حرارتی به کار گرفته در سیستم خورشیدی موجود است نخست بایستی به اصول ترمودینامیکی امکانات سرمایش پمپ حرارتی پرداخته می شود .

 

سیکل تهویه مطبوع

امکانات سرمایش میتواند در موفق کلمات ترمودینامیکی به شکل تلفیقی از پمپ حرارتی و موتور گرمایی تشریح شوند . موتور گرمایی حرارت را از مبداء گرم اخذ می نماید و به چاه حرارتی در دمای محفظه انتقال می‌دهد و کار مکانیکی را تولید مینماید . با اعتنا به ضابطه دوم ترمودینامیک در حالتی‌که سیکل , پایین موقعیت رجوع و برگشت پذیر طبق الگوی سیکل کارنو کار نماید , شایسته ترین سعی را خواهد داشت .

 

شرح ترمودینامیکی خنک کننده

با به کار گیری از کلکتورهای ورقه تخت عادی , گرمای به دست آمده به طور معمول بالا نیست . کلکتورهای متمرکز کننده , دمای بالاتری را مهیا می‌آورند البته دارنده بها بالاتری می‌باشند و پیچیدگی و معضلات بیشتری به منجر نیاز به تغییر‌و تحول مسیر خورشید دارا هستند .

 

مزایای سیتم های جذبی

سیستم های جذبی دارنده مزایای تحت هستند :

در گستره وسیعی از دمای چشمه ( مبداء حرارتی گرم ) و چاه ( مرجع حرارتی سرد ) کار می نماید .

قادرند برای ارتقا COP تا تعدادی تراز دمای چشمه را ارتقاء دهند .

به علت نداشتن امکانات متحرک مضاعف , دارنده راز و صدای یه خرده میباشند .

 

به صورت کلی همت سیستم های جذبی شبیه سیستم های تراکمی بوده اما تعلق شیمیایی ماده جاذب به مبرد باعث بوجود وارد شدن اثر سرمایش خواهد شد . این سیکل با در لحاظ دریافت کردن 4 جز حساس آن یعنی جاذب , ژنراتور , کندانسور و تبخیر کننده به طریق قابل قبولی فهم و شعور خواهد شد . طریق کار چیلر جذبی تک اثره به صورت جامع در مراجع معرفی شده . مایع مبرد در فشار و دمای بالا وارد کندانسور و با بدور ریختن حرارت خویش به مایع تبدیل می شود . به غیر از سیستم های تماما کوچک در مابقی موردها از کندانسورهای خنک شونده با آب به کار گیری می شود .

 

سیستم های جذبی معمولی

واحدهای اشتغالی بدون واسطه که حرارت را به صورت بدون واسطه از روش اشتعال گاز ارگانیک یا این که هر جور سوخت فسیلی به وسیله مشعل تامین می نمایند .

واحدهای اشتعالی غیر بی واسطه که حرارت را از روش بخار آب تامین می نمایند .

واحدهای کاربر از گاز خروجی دیگر واحدها ( نظیر خروجی توربین گاز ) یا این که واحدهای بازیاب حرارت

 

کلکتورهای خورشیدی

معمولی بودن پباده سازی سوای وجود اجزا متحرک و کارکرد در دماها و فشار نسبتا ذیل

نیاز به انرژی الکتریکی معدود

میزان و وزن نسبتا بسیار این امکانات

سیکل های جذبی یک یا این که یک‌سری اثره با سیال برهان آب - لیتیم بروماید

 

- سیستم های جاذب تک اثره خورشیدی

سیستم های جاذب تک اثره خورشیدی با COP محدود 0 . 7 کار می نماید . سیستم های یک سطح ای برای حصول دماهای فراتر از 100C مطلوب نمی باشند , افزون بر آن مغایر سیکل های پمپ حرارتی دیگر , در اثر ارتقاء بیشتراز حد دمای ژنراتور , اندازه ضریب کارایی سیکل بجهت ارتقاء در تلفات ترکیب شدن و گردش جریان به شدت کاهش خواهد یافت .

Add a comment