شتر گلو و فواید آن

 شترگلو چه فوایدی دارد

شترگلو یک اختراع معمولی و در عین هم اکنون فراوان کاربردی است . شترگلو بجهت داشتن خمیدگی در خویش سبب دوری از خروج بوی بد چاه میشود .

 شترگلو چه فوایدی دارد

شترگلو یک اختراع معمولی و در عین هم اکنون فراوان کاربردی است . شترگلو بجهت داشتن خمیدگی در خویش سبب دوری از خروج بوی بد چاه میشود . طریقه کار این وسیله دوچندان بی آلایش است . هنگامی که در ظرفشویی , سرویس بهداشتی و روشویی از آب استعمال می‌کنید , فاضلاب ساخت شده به داخل لوله رفته و وارد شترگلو میشود . شترگلو یه خرده از آن آب را در خویش نگه می دارد و سایر آن را بیرون مینماید . به عبارت دیگر بعد از هر توشه استعمال از آب کمی از آن آب باطن خمیدگی شترگلو باقی می ماند که به‌این آب «آب بند» گفته میشود . با وجود این آب است که شترگلو وظیفه اش را به صحت انجام می دهد و در‌حالتی که این آب باطن شترگلو وجود نداشته باشد و شترگلو خالی از آب باشد , به صدق کار نمی‌کند .

در شرایطی که آب دوران متعددی درون شترگلو بماند , مایه ی تعفن میشود . علت این است که گازهای فاضلاب به اندازه متعددی باطن آب بند شترگلو حل گردیده اند و این آب دربردارنده اندازه متعددی از این گازها است که در‌این حالت خویش این آب نظیر گازهای باطن چاه خواهد بود .

وظیفه های شترگلو

 دوری از خروج بوی چاه

چاه فاضلاب مبداء فضولات و گازهای فاضلاب است که‌این دو , بوی مضاعف بد و زننده ای دارا هستند . خروج این رایحه از چاه و ورود آن به خانه یا این که خارج از لوله سبب ساز بسیار بد بو شدن فضا و آزار اشخاص میشود . برای پرهیز از خروج این رایحه از چاه می بایست روشی مطلوب پیدا کرد . استعمال از شترگلو برای این ایراد زیاد مطلوب است . شترگلو به دلیل ساختار یگانه خویش از خروج بوی بد چاه و گازهای فاضلاب از چاه و ورود آن‌ها به محفظه دوری مینماید .

 خودداری از خروج حشره ها درون چاه

شترگلو علتی برای دوری از خروج حشره‌ها و سوسکهای چاه و ورود آن‌ها به ساختمان است . چاه فاضلاب بجهت وجود فضولات و آلودگیها محل تجمع حشره ها و سوسکها است . ورود این سوسکها به ساختمان علاوه بر آلودگی محفظه سبب انتقال بیماریهای خطرناک هم میشود . شترگلو به خیال داشتن خمیدگی در خویش از ورود حشره‌ها به درون ساختمان پرهیز می کند .


از میان رفتن آب بند

همانطور که گفته شد شترگلو در‌صورتی‌که به صحت کار می‌کند که دارنده آب بند باشد . آب بند مو جود در شترگلو بعد از مدتی به عارضه ها یگانه از دربین می رود . عارضه ها متفاوتی از قبیل تبخیر , تغییر و تحول فشار هوا , باد و علل دیگری که به از میان رفتن آب بند شترگلو امداد مینمایند . هر یک از این عوارض احتمال دارد کم کم و در موقعیت خاصی رخداد بیافتد , البته معمول ترین عارضه ها دو گونه است .

 تبخیر

در صورتی آب مدتی در هوای آزاد قرار بگیرد تبخیر میشود . در شترگلو نیز به همین شکل است . در شرایطی که مدتی آب وارد لوله نشود , آب بند شترگلو به ندرت تبخیر شده و تمام میشود . برای خودداری از این دلیل بایستی بعد از مدتی پاره ای آب درون لوله سرازیرشد تا آب بند شترگلو لبریز شود .

 تغییر‌و تحول فشار هوا

در حالتی‌که فشار باطن چاه یا این که کانال فاضلاب کمتر از فشار هوا باشد , فشار هوا به آب بند شترگلو فشار وارد کرده و آن را به درون چاه یا این که کانال فاضلاب جهت دهی می کند . این کاهش فشار امکان دارد بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی باطن چاه یا این که کانال فاضلاب واقعه بی افتد .


عیب شترگلو

شتر گلو با این‌که دو وظیفه مضاعف حساس را بر عهده داشته و به نیکی انجام می‌دهد یک انواع کلیدی در خویش دارااست . خمیدگیهای شترگلو اگر‌چه سبب ساز خودداری از ورود بوی بد و ورود حشره‌ها به ساختمان میشود , البته سبب ساز گرفتگی لوله هم می گردند . شترگلو به حافظه داشتن خمیدگی در خویش سبب ساز گرفتگی در خویش میشود . در‌صورتی‌که به غیر از آب چیز دیگری وارد لوله شود احتمالا باطن شترگلو گیر کرده , رویکرد لوله بسته شود . باقیمانده طعام , چربی , گیسو و دیگر مواد در‌صورتی‌که به میزان فراوان وارد شترگلو شوند باطن خمیدگی آن به دام افتاده و رویه لوله را مسدود خواهند کرد .

راه حل این خلل نیز این است که از ورود مواد مازاد به باطن شترگلو خودداری شود . در شکل ورود این مواد , پاره ای آب به باطن لوله ریخته شود تا مواد مازاد به ملازم آب از درون شترگلو بیرون شوند و منجر گرفتگی آن نشوند . در‌حالتی که مواد مازاد وارد آن شد و سبب ساز انسداد آن شد گشوده نیز مشکلی نمی باشد . برخی از شترگلوها از تعدادی بخش قطع درست شده شده‌است . در شکل تولید گرفتگی در آن این قابلیت موجود است که با جداسازی اجزای متعدد , گرفتگی جان دار را رفع کرد .

Add a comment