واهمه از بالا بر

در بخش اعظمی از اشخاص , هراس از بالابر از فوبیای یگانه دیگری نشئت می گیرد که شخص به آن دچارست , ولی به‌تنهایی خویش را نشان می دهد ; به‌این معنی که ممکن است تصور کنید صرفا از سوار شدن به بالابر میترسید , ولی این خوف در یک فوبیای دیگر ریشه دارااست .

واهمه از بالا بر

در بخش اعظمی از اشخاص , هراس از بالابر از فوبیای یگانه دیگری نشئت می گیرد که شخص به آن دچارست , ولی به‌تنهایی خویش را نشان می دهد ; به‌این معنی که ممکن است تصور کنید صرفا از سوار شدن به بالابر میترسید , ولی این خوف در یک فوبیای دیگر ریشه دارااست .

هراس از گرفتار شدن در وضعیتی است که فرار و گریز از آن ایراد یا این که غیر ممکن باشد . اشخاص دچار به انزواطلبی به طور معمول از سرو صدا جلوگیری می‌نمایند و اکثری از این اشخاص هیچ مشکلی با بالا بر ندارند . بااین‌همه , زیرا فرار و گریز از جنجال در بالابر ممکن نمی‌باشد , بیشتر مبتلایان به انزواطلبی ترجیح می دهند که از بالابر به کار گیری نکنند .

در اکثری از مورد ها , فوبیا ناشی از تجاربی است که در پیشین موجب خوف ما شده‌اند . اشخاصی که تجربۀ گیر کردن در بالا بر چه بسا به‌مدت کوتاه را دارا‌هستند , اضافه از دیگر افراد از سوار شدن به بالابر می هراسند . ولی ممکن است این تجربۀ تلخ برای خویش شما رخداد نیفتاده باشد و تجربۀ بد یکی‌از اطرافیان‌تان موجب پیدایش واهمه در شما شود .

امروزه آسانسورها با مجموعه‌ای از کابل‌ها پشتیبانی می گردند . هرکدام از این کابل‌ها به‌تنهایی قدرتِ نگه‌ داشتن یک خودرو آکنده از توشه را دارا‌هستند . درهای بیرونی بالا بر تاوقتی‌که کابین در محل با اهمیت خویش ساکن نشود , گشوده نمیشوند و این سیستمْ خطر سقوط در چاه بالا بر را به دستکم میرساند . سیستم‌های در اختیار گرفتن سرعت و هدایت‌کننده , با غایت اعتنا , بالابر را به‌سمت مقصد موردنظر سوق دهی می کنند .

درهرمورد , رویدادها مرتبط با بالا بر گهگاه حادثه می افتند . آسانسورها احتمال دارد گیر نمایند و در مواقع نادری سرنشینان بالابر احتمال دارد یک روز بی نقص را در بالابر بمانند ; البته در چنین مواقعی جز گرسنگی , تشنگی و مقداری خستگی نقص‌ دیگری محبوس‌شدگان را تهدید نمیکند .

در حالتی‌که خوف شما دوچندان شدید و مداوم است , خوبتر است از کارشناس امداد بگیرید . هراس از بالابر احتمال دارد سبب ساز نپدیرفتن یک سفارش کاری عالی در طبقات بالای یک ساختمان , امتناع از ملاقات بیمارانی که در طبقات بالای درمان گاه بستری می باشند و بالا رفتن از ده‌ها پلکان به‌جای به کارگیری از بالا بر شود .

 

Add a comment