اشکال سیستم داکت اسپلیت 

سیستم اسپلیت کانالی با دقت به فشار کاری‌شان تقسیم‌بندی میشوند و این فشار استاتیکی انتخاب کننده اندازه سعی داکت اسپلیت می باشد . با این وجود با نسبت فشار استاتیکی می‌توان اسپلیت کانالی را به سه دست تقسیم کرد . 

اشکال سیستم داکت اسپلیت 

سیستم اسپلیت کانالی با دقت به فشار کاری‌شان تقسیم‌بندی میشوند و این فشار استاتیکی انتخاب کننده اندازه سعی داکت اسپلیت می باشد . با این وجود با نسبت فشار استاتیکی می‌توان اسپلیت کانالی را به سه دست تقسیم کرد . 


اسپلیت فشار استاتیکی کم 

فشار استاتیکی کم به معنای داشتن کم‌ترین مقدار شبکه میباشد و به طور معمول برای کانال‌های بی واسطه یا این که در غایت دو شبکه جدا از هم مورداستفاده قرار می گیرد . این فشار استاتیکی کم به طور معمول برای اتاق خواب‌ها یا این که مکان‌هایی که نیاز به خموشی اکثر دارا هستند آیتم استعمال قرار میگیرد . 


اسپلیت فشار استاتیکی میانگین 

فشار استاتیکی میانگین برای پذیرایی و آشپزخانه و اماکن همگانی کاربرد داراست که میزان صدای آن پاره ای از شرایط فشار کم عمده است و بعدها آن هم بزرگتر است . با این وجود داکت اسپلیت‌ها در فشار میانگین تلاش بهینه‌ای از خویش نشان میدهد و کانال‌های بیشتری را هم پوشش میدهد . 

اسپلیت فشار استاتیکی بالا 

فشار بالا همان طور که حدس زده می گردد برای مکان‌های صنعتی و فروشگاه‌های بزرگ مورداستفاده قرار می گیرد و تعداد کانال‌های آیتم استعمال هم به مراتب فراتر است و به طور معمول در جایی بیرون از مکان با اهمیت و یا این که کمی دورتر نصب میشود تا سروصدای آنها چندان اذیت کننده نباشد . هر چند سروصدای متعددی ندارند و می‌توان فارغ از هرگونه مشکلی آن را نصب و استفاده نمود . البته زیرا اقتدار دمندگی آنها بالا میباشد به راحتی میتوانند اماکن صنعتی بزرگ و مکان‌های همگانی مانند سالن‌های اجتماعات و مواقعی از این دست را با این فشار کاری در دست گرفتن کرد . 

اسپلیت‌های کانالی تقسیم‌بندی دیگری نیز دارا‌هستند و از سیستم تخلیه حرارتی هواخنک و آب خنک و یا این که ترکیبی برای این طبقه‌بندی به کارگیری می شود . سیستم‌های هوا خنک با فن‌هایی در منطقه فوقانی کندانسور شناخته می شوند و اسپلیت‌های آب خنک یک سیستم هیدرولیکی به همراه پمپ الکتریکی دارا‌هستند که با به کار گیری از آب سیستم را خنک میکند و اسپلیت ترکیبی نیز از هر دو سیستم سود می برد . 

اجزای تشکیل دهنده سیستم اسپلیت کانالی 

سیستم اسپلیت کانالی از یک سیستم گرمایشی یا این که تبرید به کارگیری می‌‌کند تا بتواند تهویه خانه را به طور بی نقص انجام دهد . اذن آفریننده این سیستم اسپلیت عبارتند از : 
محیط : 

محیط سیستم اسپلیت عموما به شکل مکعب مستطیل می باشد که از کالا استیل یا این که آهن ساخته شده‌ است . در تحت این محیط دمپرهایی برای کاهش ارتعاش قرار داده شده‌است تا سروصدای ناشی از جنبش دمنده‌ها و مکنده‌ها را کم کند . 

فن‌های مکنده و دمنده : 

این فن‌ها به طور محرمانه در دو محل ورود و خروجی قرار گرفته‌اند که وظیفه آن ها تکان دادن هوا در باطن سیستم هست . این فن‌ها از جور استوانه‌ای می باشند و تیغه‌های آن‌ به طور همگرا یا این که واگرا می‌باشند که دمنده یا این که مکنده بودن آن‌ را گزینش می‌نماید . 

واحد داخلی : 

واحد داخلی دربرگیرنده اواپراتور و سیستم لوله‌بندی مبرد و غربال هوا است , در بعضی مواقع به‌این سیستم مبرد و لوله‌ها اشتباها هواساز هم گفته میگردد . بایستی خاطرنشان کرد که هیچ هوایی در درون داکت اسپلیت ایجاد نمیشود بلکه تنها هوای گرفته شده از باطن اتاق را به دما و رطوبت مطلوب میرساند . کویل‌های اواپراتور هم عموما استیل می باشند تا بیشترین مقدار انتقال حرارت رد و بدل شود . 

واحد فرنگی : 

کندانسور واحد فرنگی سیستم اسپلیت کانالی به حساب میآید به این دلیل‌که عموما تخلیه حرارت گرفته شده از هوا در نصیب کندانسور انجام میگردد و این کندانسور به طبع می بایست راهی به بیرون داشته باشد تا بتواند حرارت را به راحتی دفع نماید . 

کمپرسور : 

کمپرسورهای گزینه به کار گیری در‌این سیستم عمده از گونه رفت و برگشتی و یا این که اسکرال می‌باشند که راندمان آنها در حجم‌های کوچکتر نسبت به بقیه سیستم‌ها به مراتب کمتر است . این کمپرسورها فراوان کوچک می باشند و انرژی مصرفی آنها هم کمتر است . 

در سیستم گرمایشی اسپلیت کانالی همت اواپراتور و کندانسور با نیز عوض می گردد و به جای مبرد از آب گرم استعمال می شود و ادله آن این است که گرما در اواپراتور تخلیه می شود تا بتواند دمای هوای دریافتی را فراتر برنده شود . شیرهای در دست گرفتن و پمپ‌های در اختیار گرفتن مبرد و سیستم برق‌رسانی و سیستم در دست گرفتن دما هم بقیه اجزای اسپلیت کانالی می‌باشند و در شرایطی که این داکت اسپلیت هوشمند باشد , یک ریموت در اختیار گرفتن و سیستم اخذ امواج بوسیله ریموت هم باطن آن تعبیه می گردد .

Add a comment